O nama
Politika kvalitete i zaštite okoliša
Proizvodni program
oprema za kemijsku industriju
ventilatori
krovne ploče
spremnici za vodu
spremnici za naftu
lopatice (elise)
osovine (transmisije)
vlaknasto-kompozitne cijevi
nepropusne obloge
plastični dijelovi vjetroelektrana
oprema za vlakove
oprema za vodovod i odvodnju
oprema za brodogradnju
mala plovila
kade za galvanizaciju
prečistaći zraka
svjetlarnici podrumskih prostorija
izrada, montaža i popravak cjevovoda
plastificiranje spremnika, bazena, kada
izrada proizvoda po narudžbi
Referentna lista
Kontakt
 
 

Ventilatori za industrijska postrojenja

CENTRIFUGALNI

- radijalni (PRV) sa spiralnim ku?i?tem
- radijalni (PRKV) krovni

Svaki niz ventilatora ima vanjske promjere kola 280, 400, 600 mm sa dvije veli?ine lopatica.

Iza oznake niza (PRV ili PRKV) svaki tip ima jednu slovnu i jednu broj?anu oznaku:

Slovna oznaka ozna?ava razinu stati?kog tlaka:

T ? ventilatori najni?eg tlaka (50 ? 200 Pa)
N ? ventilatori niskog tlaka (150 ? 460 Pa)
S ? ventilatori srednjeg tlaka (250 ? 1050 Pa)
V ? ventilatori visokog tlaka (350 ? 1800 Pa)

Broj?ana oznaka ozna?ava razinu protoka:

1 ? ventilatori za najmanje protoke
(0.05 ? 0.29 m3/s)
2 ? ventilatori za male protoke
(0.05 ? 0.63 m3/s)
3 ? ventilatori za srednje protoke
(0.30 ? 1.25 m3/s)
4 ? ventilatori za ve?e protoke
(0.60 ? 3.00 m3/s)
5 ? ventilatori za velike protoke
(1.00 ? 6.00 m3/s)
6 ? ventilatori za velike protoke
(1.50 ? 8.00 m3/s)

 

AKSIJALNI (cijevni)

Izra?ujemo 6 grupa ventilatora prema veli?ini rotora (315, 400, 500, 600, 700, 800 mm), a svaka grupa ima dvije do 3 podgrupe prema broju okretaja elektromotora.

 

Ex VENTILATORI

Istih su tehni?kih karakteristika kao i gore navedeni, ali su izra?eni od elektrovodljivog materijala.

TIPSKI CERTIFIKAT PROTUEKSPLOZIJSKE ZA?TITE ? II 2GD c IIB T5

 

VENTILACIJSKI SUSTAVI

Izra?ujemo ventilacijske sustave prilago?ene na?im ventilatorima ili prema zahtjevu naru?ioca. Ventilacijski sustavi sastoje se od ventilacijskih kanala okruglog ili kvadratnog presjeka svih veli?ina od PVC-a, PP-a, polyestera ili drugih materijala.

U ventilacijske se kanale, prema potrebi, mogu ugraditi aluminijski, plastificirani ili plasti?ni regulacioni elementi kao ?to su re?etke, anemostati, filtri i drugo.

Plasti?ne usisne haube tako?er su dio ventilacijskog sustava i izra?uju se iz raznih materijala u ?etiri standardna oblika ili prema potrebi naru?ioca.
O nama     :     Novosti     :     Proizvodni program     :     Usluge     :     Kvaliteta     :     Referentna lista     :     Kontakt Studio Imago