O nama
Politika kvalitete i zaštite okoliša
Proizvodni program
oprema za kemijsku industriju
ventilatori
krovne ploče
spremnici za vodu
spremnici za naftu
lopatice (elise)
osovine (transmisije)
vlaknasto-kompozitne cijevi
nepropusne obloge
plastični dijelovi vjetroelektrana
oprema za vlakove
oprema za vodovod i odvodnju
oprema za brodogradnju
mala plovila
kade za galvanizaciju
prečistaći zraka
svjetlarnici podrumskih prostorija
izrada, montaža i popravak cjevovoda
plastificiranje spremnika, bazena, kada
izrada proizvoda po narudžbi
Referentna lista
Kontakt
 
 

Ventilatori za industrijska postrojenja

CENTRIFUGALNI

- radijalni (PRV) sa spiralnim ku?i?tem
- radijalni (PRKV) krovni

Svaki niz ventilatora ima vanjske promjere kola 280, 400, 600 mm sa dvije veli?ine lopatica.

Iza oznake niza (PRV ili PRKV) svaki tip ima jednu slovnu i jednu broj?anu oznaku:

Slovna oznaka ozna?ava razinu stati?kog tlaka:

T ? ventilatori najni?eg tlaka (50 ? 200 Pa)
N ? ventilatori niskog tlaka (150 ? 460 Pa)
S ? ventilatori srednjeg tlaka (250 ? 1050 Pa)
V ? ventilatori visokog tlaka (350 ? 1800 Pa)

Broj?ana oznaka ozna?ava razinu protoka:

1 ? ventilatori za najmanje protoke
(0.05 ? 0.29 m3/s)
2 ? ventilatori za male protoke
(0.05 ? 0.63 m3/s)
3 ? ventilatori za srednje protoke
(0.30 ? 1.25 m3/s)
4 ? ventilatori za ve?e protoke
(0.60 ? 3.00 m3/s)
5 ? ventilatori za velike protoke
(1.00 ? 6.00 m3/s)
6 ? ventilatori za velike protoke
(1.50 ? 8.00 m3/s)

 

AKSIJALNI (cijevni)

Izra?ujemo 6 grupa ventilatora prema veli?ini rotora (315, 400, 500, 600, 700, 800 mm), a svaka grupa ima dvije do 3 podgrupe prema broju okretaja elektromotora.

 

Ex VENTILATORI

Istih su tehni?kih karakteristika kao i gore navedeni, ali su izra?eni od elektrovodljivog materijala.

TIPSKI CERTIFIKAT PROTUEKSPLOZIJSKE ZA?TITE ? II 2GD c IIB T5

 

VENTILACIJSKI SUSTAVI

Izra?ujemo ventilacijske sustave prilago?ene na?im ventilatorima ili prema zahtjevu naru?ioca. Ventilacijski sustavi sastoje se od ventilacijskih kanala okruglog ili kvadratnog presjeka svih veli?ina od PVC-a, PP-a, polyestera ili drugih materijala.

U ventilacijske se kanale, prema potrebi, mogu ugraditi aluminijski, plastificirani ili plasti?ni regulacioni elementi kao ?to su re?etke, anemostati, filtri i drugo.

Plasti?ne usisne haube tako?er su dio ventilacijskog sustava i izra?uju se iz raznih materijala u ?etiri standardna oblika ili prema potrebi naru?ioca.
O nama     :     Novosti     :     Proizvodni program     :     Usluge     :     Kvaliteta     :     Referentna lista     :     Kontakt Studio Imago
The Oyster replica watches uk Perpetual rolex replica Deepsea's steel case is equipped with a drain valve at 9 o'clock. When the diver decompresses in the uk replica watches high pressure chamber, it relieves the excessive pressure accumulated inside the case and protects the diver's watch from the replica watches. damage.