O nama
Politika kvalitete i zaštite okoliša
Proizvodni program
oprema za kemijsku industriju
ventilatori
krovne ploče
spremnici za vodu
spremnici za naftu
lopatice (elise)
osovine (transmisije)
vlaknasto-kompozitne cijevi
nepropusne obloge
plastični dijelovi vjetroelektrana
oprema za vlakove
oprema za vodovod i odvodnju
oprema za brodogradnju
mala plovila
kade za galvanizaciju
prečistaći zraka
svjetlarnici podrumskih prostorija
izrada, montaža i popravak cjevovoda
plastificiranje spremnika, bazena, kada
izrada proizvoda po narudžbi
Referentna lista
Kontakt
 
 

Pre?ista?i zraka

 

Izra?uju se u horizontalnoj izvedbi, a pro?i??avanje se vr?i na principu apsorpcije, odnosno topljivosti pojedinih komponenata plinovitih smjesa u vodi ili drugim teku?inama. Pre?ista?i zraka izra?eni su kompletno iz plasti?nih materijala. Operacija pro?i??avanja vr?i se kontinuirano u ?etiri sekcije.

PODRU?JA PRIMJENE:

  • za ?i??enje zraka koji sadr?i razne mehani?ke ne?isto?e (npr. pra?ina)
  • za ?i??enje zraka iz kada za galvanizaciju
  • za ?i??enje zraka iz laboratorija i digestora

Pre?ista?i zraka se izra?uju u nekoliko tipova sa protokom zraka od 2000 do 20 000 m3/h. Potro?nja vode je 10 do 20 l/h za 1000 m3 zraka, ovisno o stupnju one?i??enja. Kod malih koli?ina preporu?uje se direktno priklju?ivanje na vodovod, a kod ve?ih recirkulacijskih sustava koriste se plasti?na pumpa i cijevi.

 O nama     :     Novosti     :     Proizvodni program     :     Usluge     :     Kvaliteta     :     Referentna lista     :     Kontakt Studio Imago